ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 08:43:09 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
08:43:02 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.8 °C
67 %
0 PPM.
05/10/2022
08:40:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.8 °C
58 %
0 PPM.
05/10/2022
08:38:10 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.8 °C
67 %
0 PPM.
05/10/2022
08:35:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.9 °C
57 %
0 PPM.
05/10/2022
08:33:18 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
30.7 °C
67 %
0 PPM.