ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 10:56:37 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
10:55:38 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
30.8 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
10:53:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.6 °C
60 %
0 PPM.
02/10/2022
10:50:46 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
30.8 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
10:48:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.5 °C
60 %
0 PPM.
02/10/2022
10:45:55 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.8 °C
66 %
0 PPM.