ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 10:51:31 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
10:49:19 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
29.4 °C
63 %
0 PPM.
05/10/2022
10:44:27 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
29.2 °C
64 %
0 PPM.
05/10/2022
10:39:36 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
29.3 °C
64 %
0 PPM.
05/10/2022
10:37:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.
05/10/2022
10:34:44 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
29.4 °C
63 %
0 PPM.