ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 09:55:15 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
09:53:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.2 °C
57 %
0 PPM.
05/10/2022
09:51:00 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.1 °C
58 %
0 PPM.
05/10/2022
09:48:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.2 °C
63 %
0 PPM.
05/10/2022
09:46:09 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.2 °C
59 %
0 PPM.
05/10/2022
09:43:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.1 °C
63 %
0 PPM.