ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2023 เวลา 09:07:55 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2023
09:07:17 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
29.5 °C
64 %
0 PPM.
04/10/2023
09:06:36 น.
สำนักงานเลขานุการ
5 µg/m³
27.1 °C
55 %
0 PPM.
04/10/2023
09:05:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
29.7 °C
69 %
0 PPM.
04/10/2023
09:05:40 น.
IT-Zone
6 µg/m³
30.1 °C
68 %
0 PPM.
04/10/2023
09:03:57 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
30.7 °C
46 %
0 PPM.
04/10/2023
09:03:09 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
30.9 °C
71 %
0 PPM.
04/10/2023
09:02:26 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
29.5 °C
63 %
0 PPM.
04/10/2023
09:01:44 น.
สำนักงานเลขานุการ
6 µg/m³
26.9 °C
47 %
0 PPM.
04/10/2023
09:00:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
29.6 °C
69 %
0 PPM.
04/10/2023
09:00:48 น.
IT-Zone
11 µg/m³
30 °C
68 %
0 PPM.
04/10/2023
08:59:05 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
30.7 °C
47 %
0 PPM.
04/10/2023
08:58:15 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
30.7 °C
72 %
0 PPM.
04/10/2023
08:57:34 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
29.5 °C
63 %
0 PPM.
04/10/2023
08:56:52 น.
สำนักงานเลขานุการ
6 µg/m³
27 °C
47 %
0 PPM.
04/10/2023
08:55:57 น.
IT-Zone
7 µg/m³
30 °C
68 %
0 PPM.