ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 13:26:52 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
13:26:42 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
29.7 °C
64 %
0 PPM.
04/10/2022
13:23:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.3 °C
59 %
0 PPM.
04/10/2022
13:21:51 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.8 °C
62 %
0 PPM.
04/10/2022
13:18:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.2 °C
60 %
0 PPM.
04/10/2022
13:16:59 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.9 °C
64 %
0 PPM.