ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 23:14:06 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
23:13:38 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
30.9 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
23:11:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.1 °C
59 %
0 PPM.
02/10/2022
23:08:45 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
31 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
23:07:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.1 °C
59 %
0 PPM.
02/10/2022
23:03:54 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
31 °C
67 %
0 PPM.