ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 12:45:52 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
12:44:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
29.2 °C
66 %
0 PPM.
05/10/2022
12:44:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.5 °C
61 %
0 PPM.
05/10/2022
12:41:02 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
29.7 °C
66 %
0 PPM.
05/10/2022
12:39:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
29.1 °C
67 %
0 PPM.
05/10/2022
12:39:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.5 °C
60 %
0 PPM.