ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2022 เวลา 17:18:07 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2022
17:16:31 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.8 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2022
17:14:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.5 °C
56 %
0 PPM.
01/10/2022
17:11:40 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.8 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2022
17:09:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.4 °C
57 %
0 PPM.
01/10/2022
17:06:49 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.8 °C
67 %
0 PPM.