ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 07/10/2022 เวลา 16:47:53 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
07/10/2022
16:43:39 น.
IT-Zone
1 µg/m³
26.2 °C
57 %
0 PPM.
07/10/2022
16:43:03 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
30 °C
65 %
0 PPM.
07/10/2022
16:39:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.4 °C
61 %
0 PPM.
07/10/2022
16:38:48 น.
IT-Zone
3 µg/m³
26.2 °C
57 %
0 PPM.
07/10/2022
16:38:12 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
30 °C
64 %
0 PPM.