ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 12:03:53 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
12:02:10 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
29.8 °C
58 %
0 PPM.
05/10/2022
12:01:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
28.4 °C
61 %
0 PPM.
05/10/2022
12:00:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.3 °C
61 %
0 PPM.
05/10/2022
11:57:19 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
29.8 °C
59 %
0 PPM.
05/10/2022
11:56:06 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
28.4 °C
62 %
0 PPM.