ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2022 เวลา 12:32:01 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2022
12:28:55 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.5 °C
64 %
0 PPM.
29/09/2022
12:28:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.3 °C
64 %
0 PPM.
29/09/2022
12:27:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.8 °C
60 %
0 PPM.
29/09/2022
12:24:04 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.4 °C
63 %
0 PPM.
29/09/2022
12:23:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.2 °C
65 %
0 PPM.