ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 13:27:04 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
13:24:44 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.5 °C
57 %
0 PPM.
05/10/2022
13:23:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.4 °C
63 %
0 PPM.
05/10/2022
13:23:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.2 °C
51 %
0 PPM.
05/10/2022
13:19:53 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.5 °C
58 %
0 PPM.
05/10/2022
13:18:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.4 °C
60 %
0 PPM.