ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 22/09/2023 เวลา 11:22:30 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
22/09/2023
11:20:38 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
27.9 °C
60 %
0 PPM.
22/09/2023
11:19:02 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
28.9 °C
46 %
0 PPM.
22/09/2023
11:18:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.6 °C
59 %
0 PPM.
22/09/2023
11:18:17 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.5 °C
60 %
0 PPM.
22/09/2023
11:17:56 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
30.9 °C
69 %
0 PPM.
22/09/2023
11:15:46 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
28.2 °C
63 %
0 PPM.
22/09/2023
11:14:10 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
29 °C
48 %
0 PPM.
22/09/2023
11:13:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.6 °C
60 %
0 PPM.
22/09/2023
11:13:25 น.
IT-Zone
2 µg/m³
28.6 °C
60 %
0 PPM.
22/09/2023
11:13:05 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
30.8 °C
69 %
0 PPM.
22/09/2023
11:10:54 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
28.4 °C
69 %
0 PPM.
22/09/2023
11:09:18 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
0 µg/m³
28.9 °C
52 %
0 PPM.
22/09/2023
11:08:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
28.5 °C
60 %
0 PPM.
22/09/2023
11:08:33 น.
IT-Zone
2 µg/m³
28.6 °C
60 %
0 PPM.
22/09/2023
11:08:12 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
30.8 °C
69 %
0 PPM.