ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2022 เวลา 18:46:00 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2022
18:44:00 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.7 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2022
18:41:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.8 °C
57 %
0 PPM.
01/10/2022
18:39:09 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.7 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2022
18:36:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.8 °C
57 %
0 PPM.
01/10/2022
18:34:17 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.7 °C
67 %
0 PPM.