ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 14:45:54 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
14:42:27 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.5 °C
64 %
0 PPM.
05/10/2022
14:42:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.4 °C
55 %
0 PPM.
05/10/2022
14:41:08 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.1 °C
59 %
0 PPM.
05/10/2022
14:37:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.5 °C
56 %
0 PPM.
05/10/2022
14:37:36 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.4 °C
62 %
0 PPM.