ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 11:47:16 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
11:46:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
28.2 °C
66 %
0 PPM.
05/10/2022
11:42:44 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
29.9 °C
64 %
0 PPM.
05/10/2022
11:41:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
27.9 °C
70 %
0 PPM.
05/10/2022
11:40:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
05/10/2022
11:37:53 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30 °C
65 %
0 PPM.