ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 07/10/2022 เวลา 09:13:27 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
07/10/2022
09:11:27 น.
IT-Zone
6 µg/m³
27.6 °C
75 %
0 PPM.
07/10/2022
09:11:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28 °C
67 %
0 PPM.
07/10/2022
09:11:18 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
30.7 °C
65 %
0 PPM.
07/10/2022
09:06:36 น.
IT-Zone
5 µg/m³
27.5 °C
75 %
0 PPM.
07/10/2022
09:06:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.9 °C
67 %
0 PPM.