ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 28/09/2022 เวลา 08:01:58 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
28/09/2022
08:00:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.2 °C
60 %
0 PPM.
28/09/2022
07:58:48 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
28/09/2022
07:55:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
28.2 °C
61 %
0 PPM.
28/09/2022
07:53:56 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
31.3 °C
66 %
0 PPM.
28/09/2022
07:51:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
28.2 °C
61 %
0 PPM.