ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 24/09/2023 เวลา 18:47:42 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
24/09/2023
18:47:05 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
29.7 °C
71 %
0 PPM.
24/09/2023
18:46:02 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
0 µg/m³
29.8 °C
50 %
0 PPM.
24/09/2023
18:45:40 น.
IT-Zone
2 µg/m³
28.6 °C
67 %
0 PPM.
24/09/2023
18:45:16 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
29.8 °C
57 %
0 PPM.
24/09/2023
18:45:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.9 °C
60 %
0 PPM.
24/09/2023
18:42:13 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
29.7 °C
71 %
0 PPM.
24/09/2023
18:41:11 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
0 µg/m³
29.8 °C
50 %
0 PPM.
24/09/2023
18:40:48 น.
IT-Zone
1 µg/m³
28.6 °C
67 %
0 PPM.
24/09/2023
18:40:24 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
29.8 °C
57 %
0 PPM.
24/09/2023
18:40:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.9 °C
60 %
0 PPM.
24/09/2023
18:37:21 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
29.7 °C
71 %
0 PPM.
24/09/2023
18:36:19 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
29.8 °C
50 %
0 PPM.
24/09/2023
18:35:57 น.
IT-Zone
1 µg/m³
28.6 °C
67 %
0 PPM.
24/09/2023
18:35:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.9 °C
60 %
0 PPM.
24/09/2023
18:35:32 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.8 °C
56 %
0 PPM.