ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 20:11:37 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
20:09:50 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.
04/10/2022
20:07:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.2 °C
58 %
0 PPM.
04/10/2022
20:04:59 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.
04/10/2022
20:02:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.2 °C
58 %
0 PPM.
04/10/2022
20:00:08 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.