ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 14:30:24 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
14:28:43 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
31 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
14:26:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.3 °C
53 %
0 PPM.
02/10/2022
14:23:52 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.9 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
14:21:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.4 °C
55 %
0 PPM.
02/10/2022
14:19:01 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.9 °C
67 %
0 PPM.