ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 28/09/2023 เวลา 22:19:09 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 79.91 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 104.00 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 62.82 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 90.60 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 90.60 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
28/09/2023
22:17:12 น.
IT-Zone
37 µg/m³
29.3 °C
71 %
0 PPM.
28/09/2023
22:17:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
26 µg/m³
28.8 °C
62 %
0 PPM.
28/09/2023
22:16:17 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
15 µg/m³
29.5 °C
46 %
0 PPM.
28/09/2023
22:16:12 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
31 µg/m³
30.8 °C
69 %
0 PPM.
28/09/2023
22:15:23 น.
งานซ่อมฯ
18 µg/m³
28.8 °C
60 %
0 PPM.
28/09/2023
22:12:20 น.
IT-Zone
33 µg/m³
29.3 °C
71 %
0 PPM.
28/09/2023
22:12:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
24 µg/m³
28.8 °C
62 %
0 PPM.
28/09/2023
22:11:25 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
15 µg/m³
29.5 °C
45 %
0 PPM.
28/09/2023
22:11:20 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
32 µg/m³
30.8 °C
69 %
0 PPM.
28/09/2023
22:10:30 น.
งานซ่อมฯ
18 µg/m³
28.8 °C
60 %
0 PPM.
28/09/2023
22:07:28 น.
IT-Zone
35 µg/m³
29.3 °C
71 %
0 PPM.
28/09/2023
22:07:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
23 µg/m³
28.8 °C
62 %
0 PPM.
28/09/2023
22:06:34 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
15 µg/m³
29.5 °C
45 %
0 PPM.
28/09/2023
22:06:28 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
30 µg/m³
30.8 °C
68 %
0 PPM.
28/09/2023
22:05:38 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
28.8 °C
60 %
0 PPM.