ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 08:14:57 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
08:13:52 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.6 °C
67 %
0 PPM.
05/10/2022
08:11:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.3 °C
62 %
0 PPM.
05/10/2022
08:09:01 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
30.5 °C
67 %
0 PPM.
05/10/2022
08:06:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.3 °C
62 %
0 PPM.
05/10/2022
08:04:10 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
30.5 °C
67 %
0 PPM.