ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 27/09/2022 เวลา 18:58:04 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
27/09/2022
18:56:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
29.2 °C
60 %
0 PPM.
27/09/2022
18:56:36 น.
งานซ่อมฯ
14 µg/m³
31.5 °C
66 %
0 PPM.
27/09/2022
18:53:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.8 °C
57 %
0 PPM.
27/09/2022
18:51:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
29.2 °C
60 %
0 PPM.
27/09/2022
18:51:45 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
31.5 °C
66 %
0 PPM.