ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 07:01:01 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
06:59:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
02/10/2022
06:57:39 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
30.5 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
06:55:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.
02/10/2022
06:52:47 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
30.5 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
06:50:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.