ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 00:31:23 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
00:29:48 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
31.5 °C
65 %
0 PPM.
26/09/2022
00:28:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
26/09/2022
00:24:56 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
26/09/2022
00:23:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
26/09/2022
00:20:05 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
31.5 °C
65 %
0 PPM.