ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 28/09/2023 เวลา 22:04:03 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 77.78 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 90.60 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 90.60 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
28/09/2023
22:02:37 น.
IT-Zone
33 µg/m³
29.3 °C
71 %
0 PPM.
28/09/2023
22:02:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
25 µg/m³
28.8 °C
62 %
0 PPM.
28/09/2023
22:01:42 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
29.4 °C
45 %
0 PPM.
28/09/2023
22:01:36 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
31 µg/m³
30.8 °C
68 %
0 PPM.
28/09/2023
22:00:46 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
28.8 °C
60 %
0 PPM.
28/09/2023
21:57:45 น.
IT-Zone
30 µg/m³
29.3 °C
70 %
0 PPM.
28/09/2023
21:57:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
24 µg/m³
28.8 °C
62 %
0 PPM.
28/09/2023
21:56:50 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
13 µg/m³
29.5 °C
45 %
0 PPM.
28/09/2023
21:56:44 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
32 µg/m³
30.8 °C
68 %
0 PPM.
28/09/2023
21:55:54 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
28.8 °C
60 %
0 PPM.
28/09/2023
21:52:53 น.
IT-Zone
24 µg/m³
29.3 °C
71 %
0 PPM.
28/09/2023
21:52:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
26 µg/m³
28.8 °C
62 %
0 PPM.
28/09/2023
21:51:58 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
16 µg/m³
29.4 °C
45 %
0 PPM.
28/09/2023
21:51:52 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
29 µg/m³
30.8 °C
68 %
0 PPM.
28/09/2023
21:51:02 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
28.8 °C
60 %
0 PPM.