ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2022 เวลา 11:38:53 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2022
11:38:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.1 °C
52 %
0 PPM.
01/10/2022
11:36:26 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.6 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2022
11:33:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.1 °C
53 %
0 PPM.
01/10/2022
11:31:34 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.6 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2022
11:28:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.1 °C
53 %
0 PPM.