ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 23/09/2023 เวลา 17:26:47 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
23/09/2023
17:26:48 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.3 °C
56 %
0 PPM.
23/09/2023
17:23:53 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
30.3 °C
71 %
0 PPM.
23/09/2023
17:23:31 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
0 µg/m³
28.5 °C
48 %
0 PPM.
23/09/2023
17:23:01 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28 °C
56 %
0 PPM.
23/09/2023
17:23:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.5 °C
54 %
0 PPM.
23/09/2023
17:21:56 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
29.3 °C
56 %
0 PPM.
23/09/2023
17:19:01 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
30.3 °C
71 %
0 PPM.
23/09/2023
17:18:39 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
28.5 °C
47 %
0 PPM.
23/09/2023
17:18:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.5 °C
55 %
0 PPM.
23/09/2023
17:18:09 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28 °C
56 %
0 PPM.
23/09/2023
17:17:04 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.4 °C
57 %
0 PPM.
23/09/2023
17:14:08 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
30.3 °C
71 %
0 PPM.
23/09/2023
17:13:47 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
28.5 °C
44 %
0 PPM.
23/09/2023
17:13:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.5 °C
54 %
0 PPM.
23/09/2023
17:13:17 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.1 °C
56 %
0 PPM.