ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 09:06:51 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
09:03:07 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.8 °C
66 %
0 PPM.
30/09/2022
09:02:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.2 °C
55 %
0 PPM.
30/09/2022
08:58:16 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
31 °C
67 %
0 PPM.
30/09/2022
08:57:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.2 °C
54 %
0 PPM.
30/09/2022
08:53:24 น.
งานซ่อมฯ
13 µg/m³
31.1 °C
67 %
0 PPM.