ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2022 เวลา 11:21:02 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2022
11:20:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.7 °C
57 %
0 PPM.
03/10/2022
11:17:28 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.3 °C
66 %
0 PPM.
03/10/2022
11:17:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
29.4 °C
64 %
0 PPM.
03/10/2022
11:15:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.6 °C
53 %
0 PPM.
03/10/2022
11:12:36 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
30.3 °C
66 %
0 PPM.