ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2023 เวลา 00:26:25 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 101.50 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 97.01 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 69.23 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 62.82 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 104.00 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 104.00 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2023
00:26:04 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
37 µg/m³
31.2 °C
70 %
0 PPM.
03/10/2023
00:25:34 น.
งานซ่อมฯ
21 µg/m³
29.8 °C
59 %
0 PPM.
03/10/2023
00:25:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
36 µg/m³
29.6 °C
63 %
0 PPM.
03/10/2023
00:24:44 น.
IT-Zone
34 µg/m³
30.1 °C
69 %
0 PPM.
03/10/2023
00:23:08 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
18 µg/m³
29.7 °C
45 %
0 PPM.
03/10/2023
00:21:12 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
34 µg/m³
31.2 °C
70 %
0 PPM.
03/10/2023
00:20:42 น.
งานซ่อมฯ
21 µg/m³
29.8 °C
59 %
0 PPM.
03/10/2023
00:20:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
32 µg/m³
29.7 °C
63 %
0 PPM.
03/10/2023
00:19:52 น.
IT-Zone
36 µg/m³
30.1 °C
69 %
0 PPM.
03/10/2023
00:18:17 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
18 µg/m³
29.6 °C
45 %
0 PPM.
03/10/2023
00:16:19 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
35 µg/m³
31.2 °C
69 %
0 PPM.
03/10/2023
00:15:50 น.
งานซ่อมฯ
21 µg/m³
29.8 °C
59 %
0 PPM.
03/10/2023
00:15:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
36 µg/m³
29.7 °C
63 %
0 PPM.
03/10/2023
00:15:01 น.
IT-Zone
35 µg/m³
30.1 °C
69 %
0 PPM.
03/10/2023
00:13:25 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
21 µg/m³
29.6 °C
45 %
0 PPM.