ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2022 เวลา 23:55:50 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2022
23:55:04 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.6 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2022
23:52:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28 °C
60 %
0 PPM.
01/10/2022
23:50:13 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.6 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2022
23:47:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28 °C
60 %
0 PPM.
01/10/2022
23:45:20 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.6 °C
67 %
0 PPM.