ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2022 เวลา 12:21:21 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2022
12:19:12 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.3 °C
63 %
0 PPM.
29/09/2022
12:18:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.1 °C
65 %
0 PPM.
29/09/2022
12:14:20 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.2 °C
62 %
0 PPM.
29/09/2022
12:13:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
27.9 °C
64 %
0 PPM.
29/09/2022
12:09:29 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.1 °C
61 %
0 PPM.