ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 16:17:49 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
16:17:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.
30/09/2022
16:15:23 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.5 °C
69 %
0 PPM.
30/09/2022
16:13:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.7 °C
62 %
0 PPM.
30/09/2022
16:12:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.9 °C
61 %
0 PPM.
30/09/2022
16:10:32 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.5 °C
70 %
0 PPM.