ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 27/09/2022 เวลา 14:30:25 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
27/09/2022
14:29:27 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
31.4 °C
64 %
0 PPM.
27/09/2022
14:28:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
28.1 °C
59 %
0 PPM.
27/09/2022
14:25:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.9 °C
55 %
0 PPM.
27/09/2022
14:24:36 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
31.4 °C
64 %
0 PPM.
27/09/2022
14:23:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
28.2 °C
59 %
0 PPM.