ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 27/09/2023 เวลา 06:36:32 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
27/09/2023
06:36:10 น.
IT-Zone
4 µg/m³
28.4 °C
65 %
0 PPM.
27/09/2023
06:36:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
28.9 °C
64 %
0 PPM.
27/09/2023
06:36:08 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
30 °C
71 %
0 PPM.
27/09/2023
06:35:50 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
29.4 °C
49 %
0 PPM.
27/09/2023
06:33:04 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
29.3 °C
64 %
0 PPM.
27/09/2023
06:31:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
28.9 °C
64 %
0 PPM.
27/09/2023
06:31:18 น.
IT-Zone
5 µg/m³
28.4 °C
65 %
0 PPM.
27/09/2023
06:31:16 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
30 °C
71 %
0 PPM.
27/09/2023
06:30:58 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
29.4 °C
49 %
0 PPM.
27/09/2023
06:28:13 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
29.3 °C
64 %
0 PPM.
27/09/2023
06:26:26 น.
IT-Zone
6 µg/m³
28.4 °C
65 %
0 PPM.
27/09/2023
06:26:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
29 °C
64 %
0 PPM.
27/09/2023
06:26:24 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
30 °C
71 %
0 PPM.
27/09/2023
06:26:06 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
29.4 °C
49 %
0 PPM.
27/09/2023
06:23:20 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
29.3 °C
64 %
0 PPM.