ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/09/2023 เวลา 14:22:12 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/09/2023
14:19:51 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
30.8 °C
73 %
0 PPM.
25/09/2023
14:19:29 น.
สำนักงานเลขานุการ
0 µg/m³
26.9 °C
50 %
0 PPM.
25/09/2023
14:18:00 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
0 µg/m³
28.7 °C
47 %
0 PPM.
25/09/2023
14:17:52 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.5 °C
62 %
0 PPM.
25/09/2023
14:17:50 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
28.8 °C
62 %
0 PPM.
25/09/2023
14:17:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.6 °C
59 %
0 PPM.
25/09/2023
14:14:59 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
30.8 °C
73 %
0 PPM.
25/09/2023
14:14:34 น.
สำนักงานเลขานุการ
0 µg/m³
27.4 °C
51 %
0 PPM.
25/09/2023
14:13:08 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
28.7 °C
49 %
0 PPM.
25/09/2023
14:13:01 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.6 °C
62 %
0 PPM.
25/09/2023
14:12:58 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
28.9 °C
68 %
0 PPM.
25/09/2023
14:12:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.6 °C
58 %
0 PPM.
25/09/2023
14:10:07 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
1 µg/m³
30.8 °C
73 %
0 PPM.
25/09/2023
14:08:16 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
28.7 °C
48 %
0 PPM.
25/09/2023
14:08:09 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.6 °C
62 %
0 PPM.