ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 19:35:19 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
19:33:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.1 °C
58 %
0 PPM.
04/10/2022
19:30:58 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.
04/10/2022
19:28:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28 °C
59 %
0 PPM.
04/10/2022
19:26:07 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.
04/10/2022
19:23:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.1 °C
60 %
0 PPM.