ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 07/10/2022 เวลา 23:48:35 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
07/10/2022
23:47:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.1 °C
63 %
0 PPM.
07/10/2022
23:46:17 น.
IT-Zone
0 µg/m³
27.2 °C
66 %
0 PPM.
07/10/2022
23:45:49 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.2 °C
70 %
0 PPM.
07/10/2022
23:42:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.1 °C
63 %
0 PPM.
07/10/2022
23:41:26 น.
IT-Zone
1 µg/m³
27.1 °C
66 %
0 PPM.