ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2022 เวลา 12:24:55 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2022
12:24:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.7 °C
50 %
0 PPM.
03/10/2022
12:20:34 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.1 °C
63 %
0 PPM.
03/10/2022
12:20:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
29.3 °C
63 %
0 PPM.
03/10/2022
12:19:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.9 °C
51 %
0 PPM.
03/10/2022
12:15:43 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.1 °C
64 %
0 PPM.