ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 28/09/2023 เวลา 20:18:30 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 77.78 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 77.78 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
28/09/2023
20:18:27 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
28.7 °C
55 %
0 PPM.
28/09/2023
20:15:36 น.
IT-Zone
15 µg/m³
28.6 °C
63 %
0 PPM.
28/09/2023
20:15:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
19 µg/m³
28.4 °C
64 %
0 PPM.
28/09/2023
20:14:42 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
29 °C
44 %
0 PPM.
28/09/2023
20:14:34 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
25 µg/m³
30.8 °C
68 %
0 PPM.
28/09/2023
20:13:35 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
28.7 °C
55 %
0 PPM.
28/09/2023
20:10:44 น.
IT-Zone
15 µg/m³
28.5 °C
62 %
0 PPM.
28/09/2023
20:10:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
22 µg/m³
28.3 °C
63 %
0 PPM.
28/09/2023
20:09:50 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
15 µg/m³
29 °C
44 %
0 PPM.
28/09/2023
20:09:42 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
26 µg/m³
30.8 °C
67 %
0 PPM.
28/09/2023
20:08:44 น.
งานซ่อมฯ
13 µg/m³
28.7 °C
55 %
0 PPM.
28/09/2023
20:05:52 น.
IT-Zone
12 µg/m³
28.5 °C
62 %
0 PPM.
28/09/2023
20:05:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
18 µg/m³
28.2 °C
63 %
0 PPM.
28/09/2023
20:04:58 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
28.9 °C
44 %
0 PPM.
28/09/2023
20:04:49 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
26 µg/m³
30.8 °C
67 %
0 PPM.