ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 06/10/2022 เวลา 17:12:53 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
06/10/2022
17:09:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.5 °C
63 %
0 PPM.
06/10/2022
17:09:35 น.
IT-Zone
0 µg/m³
25.7 °C
58 %
0 PPM.
06/10/2022
17:08:43 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.4 °C
64 %
0 PPM.
06/10/2022
17:04:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.5 °C
63 %
0 PPM.
06/10/2022
17:04:41 น.
IT-Zone
0 µg/m³
25.8 °C
58 %
0 PPM.