ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 09:24:09 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
09:22:33 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.9 °C
61 %
0 PPM.
30/09/2022
09:22:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.5 °C
62 %
0 PPM.
30/09/2022
09:17:42 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.1 °C
63 %
0 PPM.
30/09/2022
09:17:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.4 °C
62 %
0 PPM.
30/09/2022
09:12:50 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.3 °C
63 %
0 PPM.