ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2022 เวลา 19:04:17 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2022
19:03:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29 °C
57 %
0 PPM.
29/09/2022
19:02:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.6 °C
52 %
0 PPM.
29/09/2022
19:02:25 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.9 °C
65 %
0 PPM.
29/09/2022
18:58:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.2 °C
57 %
0 PPM.
29/09/2022
18:57:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.8 °C
51 %
0 PPM.