ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 27/09/2022 เวลา 16:29:23 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
27/09/2022
16:27:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28 °C
49 %
0 PPM.
27/09/2022
16:26:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
28.6 °C
65 %
0 PPM.
27/09/2022
16:26:04 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
31.6 °C
65 %
0 PPM.
27/09/2022
16:22:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.1 °C
50 %
0 PPM.
27/09/2022
16:21:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
28.4 °C
65 %
0 PPM.