ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2022 เวลา 11:14:21 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2022
11:11:12 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.4 °C
57 %
0 PPM.
29/09/2022
11:09:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.7 °C
65 %
0 PPM.
29/09/2022
11:09:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.8 °C
56 %
0 PPM.
29/09/2022
11:06:20 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.3 °C
57 %
0 PPM.
29/09/2022
11:05:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.6 °C
66 %
0 PPM.