ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 22:36:28 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
22:34:40 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
22:33:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.1 °C
59 %
0 PPM.
02/10/2022
22:29:48 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
31 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
22:28:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.1 °C
59 %
0 PPM.
02/10/2022
22:24:57 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
31 °C
67 %
0 PPM.