ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 27/09/2022 เวลา 15:47:29 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
27/09/2022
15:47:13 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
31.5 °C
65 %
0 PPM.
27/09/2022
15:46:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
28.1 °C
57 %
0 PPM.
27/09/2022
15:43:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28 °C
58 %
0 PPM.
27/09/2022
15:42:21 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
31.5 °C
66 %
0 PPM.
27/09/2022
15:42:04 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
28.2 °C
58 %
0 PPM.