ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 06/12/2023 เวลา 15:11:36 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 37.50 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
06/12/2023
15:11:25 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
29.5 °C
47 %
0 PPM.
06/12/2023
15:11:20 น.
IT-Zone
5 µg/m³
28.4 °C
64 %
0 PPM.
06/12/2023
15:10:38 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
28.3 °C
49 %
0 PPM.
06/12/2023
15:09:52 น.
หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
9 µg/m³
29.7 °C
75 %
411 PPM.
06/12/2023
15:08:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
25.2 °C
54 %
893 PPM.
06/12/2023
15:06:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
29.6 °C
64 %
0 PPM.
06/12/2023
15:06:33 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
29.5 °C
47 %
0 PPM.
06/12/2023
15:06:29 น.
IT-Zone
2 µg/m³
28.4 °C
65 %
0 PPM.
06/12/2023
15:05:46 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
28.6 °C
51 %
0 PPM.
06/12/2023
15:03:52 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
27.2 °C
55 %
0 PPM.
06/12/2023
15:01:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
29.6 °C
64 %
0 PPM.
06/12/2023
15:01:41 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
29.5 °C
47 %
0 PPM.
06/12/2023
15:01:37 น.
IT-Zone
3 µg/m³
28.4 °C
65 %
0 PPM.
06/12/2023
15:00:54 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
29 °C
52 %
0 PPM.
06/12/2023
14:58:57 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
27.4 °C
57 %
0 PPM.